Mga Remedyo para sa mga Biktima ng Trafficking ng Tao o Human Trafficking

AJEL.  Pixabay

AJEL. Pixabay

Ang trafficking ng tao, na kilala rin bilang trafficking sa mga tao, ay isang anyo ng modernong araw na pang-aalipin kung saan ang mga trafficker ay nagaakit sa mga indibidwal na may mga maling pangako ng trabaho at mas mahusay na buhay. Ang mga trafficker ay kadalasang ginagamit ang mga mahihirap at walang trabaho na mga indibidwal na walang access sa mga serbisyong panlipunan. Ang artikulong ito ay nagpapahayag ng mga remedyo at serbisyo para sa mga biktima ng trapiko sa tao (human trafficking).

Ang Batas sa Proteksyon ng mga Biktima ng Trafficking (TVPA) ay tumutukoy sa isang biktima ng malubhang trafficking bilang isang tao na sapilitan upang magsagawa ng paggawa o isang komersyal na gawa ng kasarian sa pamamagitan ng puwersa, pandaraya, o pamimilit. Kabilang sa mga biktima at nakaligtas ang mga mamamayan ng US at mga dayuhan at nagtatrabaho sa hindi bababa sa 25 industriya sa Estados Unidos.

Kahit na ang Pilipinas ay nakalista sa DOS bilang isang Tier 1 estado (na nangangahulugan na ito ay ganap na sumusunod sa TVPA), ang mga independiyenteng pag-aaral ay nag-ulat ng ibang larawan. Ayon sa German think tank, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ang human trafficking ay nananatiling isang pangunahing isyu sa Pilipinas, na may hindi bababa sa 261,200 Pilipino na ibinibenta noong 2015, na may humigit-kumulang na 60,000 hanggang 100,000 mga bata.

Mga remedyo para sa mga biktima ng human trafficking
Ayon sa batas, ang mga biktima ng human trafficking ay karapat-dapat para sa mga serbisyong panlipunan, lunas sa imigrasyon, at mga sibil at kriminal na mga remedyo. Tawagan ang National Trafficking Helpline, 1-888-373-7888 o email help@humantraffickinghotline.org upang malaman ang tungkol sa mga federal remedyo. Mag-click dito para sa isang interactive na mapa mula sa Office of Victims Services (Opisina ng Serbisyo para sa mga Biktima) upang matuto tungkol sa mga partikular na remedyo ng estado.
 
Serbisyo imigrasyon para sa mga dayuhan sa Estados Unidos
Ang T nonimmigrant visa ay nagbibigay-daan sa mga biktima na manatili sa Estados Unidos upang makatulong sa pagsisiyasat o pag-uusig ng mga human traffickers. Ang T nonimmigrant visa ay ipinagkaloob sa isang biktima na maaaring mag-aplay para sa permanenteng paninirahan pagkatapos ng tatlong taon at maaring magtrabaho sa Estados Unidos ay karapat-dapat kasama ng miyembro ng pamilya na maaari ring mag-apply ng visa.
 
Sino ang karapat-dapat para sa katayuan sa nonimmigrant T?
Upang maging karapat-dapat para sa katayuan sa nonimmigrant T, kailangan mong:

  • Maging o naging biktima ng malubhang trafficking sa mga tao.
  • Maging pisikal na naririto sa Estados Unidos, American Samoa, o sa Komonwelt ng Northern Mariana Islands, o sa isang port ng entry dahil sa trafficking.
  • Sumunod sa anumang makatwirang kahilingan mula sa isang ahensiya ng pagpapatupad ng batas para sa tulong sa pagsisiyasat o pag-uusig ng human trafficking. Mayroong isang exemption para sa mga biktima ng kulang sa edad na 18 taong gulang at para sa mga biktima na hindi makatupad sa isang kahilingan dahil sa pisikal o sikolohikal na trauma.
  • Magpakita na magkakaroon ka ng matinding paghihirap na kinasasangkutan ng malubhang at hindi pangkaraniwang pinsala kung ikaw ay inalis (deportation) mula sa Estados Unidos.

Biktima ako at nangangailangan ng tulong
Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nasa sitwasyon ng trafficking, tawagan ang National Trafficking Helpline1-888-373-7888 o mag-email: help@humantraffickinghotline.org para makakuha ng tulong. Upang kumonekta sa mga lokal na serbisyo, mag-text HELP sa 233733 (BEFREE).

Para sa mga serbisyo ng biktima at mga remedyo, basahin ang aming kaugnay na mga post sa blog, Ano ang Trapiko ng Tao at Green Card para sa Mga Biktima ng Trafficking. Makipag-ugnay sa amin para sa karagdagang impormasyon. Sundan kami sa InstagramTwitterFacebookLinkedIn o Tumblr para sa napapanahong balita sa imigrasyon.


Rasoulpour Torregoza is the law firm for immigrants, by immigrants. We are founded on the motto of LegalEase: we do away with the legal jargon and make law easy to understand, so you can focus on what’s important to you – going for your American Dream.
Contact us at (888) 445-7066  or info@legalease.us. We are also on social media and on Skype: @LegalEaseUS. ||www.LegalEase.us
This website and blog constitute attorney advertising. Do not consider anything on this website or blog legal advice as the law is dynamic, particularly in the immigration field and nothing in this website constitutes an attorney-client relationship being formed. Set up a one-hour consultation with us before acting on anything you read here. Past results are no guarantee of future results and prior results do not imply or predict future results. Each case is different and must be judged on its own merits.