Ano ang E-2 Investor Visa?

Free-Photos.  Pixabay

Free-Photos. Pixabay

Ang E-2 Treaty Investor Visa ay isang visa para sa mga negosyante at namumuhunan na mamamayan ng ilang mga bansa. Ang aplikante ay darating sa Estados Unidos upang bumuo at mamahala sa mga operasyon ng isang negosyo kung saan ang aplikante ay namuhunan ng isang malaking halaga ng kapital.
 
Mga Kinakailangan or Requirements para sa E-2 Investor Visa
Ang layunin ng visa na ito ay upang mapahusay o pangasiwaan ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansa ng kasunduan ("Treaty Country") sa ekonomiya at komersyal. Ang Pilipinas ay isang bansang kabilang sa listahan ng mga bansang may kasunduan sa Estados Unidos. Ang mga mamamayan ng mga bansang ito ay maaaring maging karapat-dapat an aplikante para sa isang E-2 visa kung natutugunan nila ang mga sumusunod na iba pang mga kinakailangan:

  1. Ang aplikante ay namuhunan o aktibo sa proseso ng pamumuhunan.
  2. Ang negosyo ay isang tunay at tumatakbong negosyo.
  3. Malaki ang ang pamumuhunan ng aplikante.
  4. Ang kapital at pamumuhunan ay higit pa sa perang maaring gastusin ng aplikante upang mabuhay ang aplikante at pamilya.
  5. Ang aplikante ay nasa posisyon na "bumuo at idirekta" ang negosyo.
  6. Ang aplikante, kung isang empleyado, ay nakalaan sa isang executive / supervisory posisyon o nagtataglay ng mga kasanayan na mahalaga sa pagpapatakbo ng kumpanya sa Estados Unidos
  7. Ang aplikante ay nagnanais na umalis sa Estados Unidos kapag nagwakas ang katayuan ng E-2 visa.

Maaari ko bang dalhin ang aking asawa at mga anak?
Oo, ang asawa at mga anak ay maaaring maging kwalipikado para sa E-2 Dependent Visas upang maglakbay kasama o upang sumali sa prinsipal na may-ari ng E-2 Visa. Ang mga dependent ay maaaring magkaroon ng ibang nasyonalidad kaysa sa prinsipal na aplikante. Bilang karagdagan, ang E-2 na asawa ay maaaring mag-aplay para sa pahintulot sa pagtatrabaho (work permit) at hindi limitado sa pagtatrabaho sa negosyo ng E-2.
 
Gaano katagal ang visa na ibinibigay?
Ang isang E-2 visa ay maaaring epektibo para sa 5 taon, ngunit depende sa bansa ng nasyonalidad, maaaring maibigay ito sa maikling bilang ng 3 buwan. Sa pagpasok sa isang E-2 visa, ang mga indibidwal ay pinahihintulutan ng isang maximum na paglagi ng dalawang taon sa Estados Unidos kahit na gaano katagal ang bisa ng visa.
 
Upang malaman ang higit pa tungkol sa visa ng E-2 Investor Visa, mangyaring makipag-ugnay sa amin upang matulungan namin kayong malaman kung ang visa na tama para sa iyo. Nandito kami para tumulong! Sundan kami sa Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn o Tumblr para sa up-to-date na balita sa imigrasyon.

KAUGNAY NA NILALAMAN:


Rasoulpour Torregoza is the law firm for immigrants, by immigrants. We are founded on the motto of LegalEase: we do away with the legal jargon and make law easy to understand, so you can focus on what’s important to you – going for your American Dream.
Contact us at (888) 445-7066  or info@legalease.us. We are also on social media and on Skype: @LegalEaseUS. ||www.LegalEase.us
This website and blog constitute attorney advertising. Do not consider anything on this website or blog legal advice as the law is dynamic, particularly in the immigration field and nothing in this website constitutes an attorney-client relationship being formed. Set up a one-hour consultation with us before acting on anything you read here. Past results are no guarantee of future results and prior results do not imply or predict future results. Each case is different and must be judged on its own merits.