Ano ang mga posibleng negosyo sa E-2? Maaari ba akong mag-aplay para sa isang E-2 visa batay sa isang real estate investment?

David Mark.  Pixabay  . Ang E-2 visa ay para sa mga negosyanteng mamamayan ng ilang mga bansa kung saan ang aplikante ay mananatili sa Estados Unidos upang bumuo at mag-direct sa operasyon ng kanyang negosyo kung saan ang aplikante ay namuhunan ng malaking halaga ng kapital. Kung ikaw ay namili ng real estate sa Estados Unidos, maaari bang gamitin ito para mag-aplay para sa isang E-2 Visa? Ano ang ilang posibleng mga negosyo ng E-2 visa?

David Mark. Pixabay. Ang E-2 visa ay para sa mga negosyanteng mamamayan ng ilang mga bansa kung saan ang aplikante ay mananatili sa Estados Unidos upang bumuo at mag-direct sa operasyon ng kanyang negosyo kung saan ang aplikante ay namuhunan ng malaking halaga ng kapital. Kung ikaw ay namili ng real estate sa Estados Unidos, maaari bang gamitin ito para mag-aplay para sa isang E-2 Visa? Ano ang ilang posibleng mga negosyo ng E-2 visa?

Kung ikaw ay namili ng real estate sa Estados Unidos, maaari bang gamitin ito para mag-aplay para sa isang E-2 Visa? Ano ang ilang posibleng mga negosyo ng E-2 visa?

Sa maikling salita, hindi. Ang E-2 visa ay isang paraan para sa mga tao na mamuhunan sa isang aktibong negosyo sa negosyo sa Estados Unidos. Dahil ang investment na kailangan para sa E-2 visa ay patungo sa isang aktibong negosyo, ang pagbili ng bahay o iba pang uri ng real estate investment at pagbuo ng passive income sa ganitong paraan ay hindi maaring gamitin na investment para sa E-2 visa.

Ang mga uri ng mga negosyo na maaaring maging basehan para sa isang E-2 visa ay iba iba at nakasalalay lamang sa iyong imahinasyon - hangga't ito ay isang negosyong kumikita at pinamamahalaan ng aplikante at maaaring makabuo ng sapat na mga kita na sumusuporta sa higit sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ang ibig sabihin ay dapat mong ipakita na dahil sa iyong kakayahan at pagplano, uunlad ang negosyo at magbibigay ng mga trabaho para sa mga residente ng Estados Unidos at hindi lang sa iyo.

Kung interesado ka sa real estate, sa halip na mamuhunan sa isang ari-arian maaari kang magsimula ng isang negosyo na namamahala ng mga vacation properties at gamitin ang iyong mga pondo sa pamumuhunan para sa pagsisimula ng mga gastos ng negosyong ito. Habang ang E-2 visa ay para sa mga investors, ito rin ay para sa mga taong interesadong magbuo at mamahala ng isang negosyo, sa maikling salita, “to run a business in the United States.” Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Mga Kinakailangan sa E-2 Visa, mangyaring mag-click dito.

Anong mga Uri ng Negosyo ang posible para sa isang aplikasyon para sa E-2 visa?

Matagumpay naming natulunga ang mga investors sa kanilang E-2 visa application sa mga sumusunod na negosyo at industriya:

 • Alternative Learning Center

 • Auctioneers

 • Travel App

 • Auto Repair Shop

 • Consulting Business (business, tech, legal)

 • Freight Forwarding Company

 • Furniture Refinishing Company

 • Gas Station

 • Grocery Store

 • Food Truck

 • Home Renovation Company

 • Hypnotherapist

 • Custom Jewelry Company

 • Law Firm

 • Marketing and IT Solutions Provider

 • Photography Studio

 • Property Management

 • Recreational Oxygen Bar

 • Restaurants and Franchises

 • Tile Design and Import Company

 • Trucking and Logistics App

 • Yoga Studio

Para sa mas impormasyon tungkol sa E-2 visa, mangyaring makipag-ugnay sa amin upang matulungan namin kayong matukoy kung ang E-2 visa ay tama para sa iyo. Nandito kami para tumulong. Sundan kami sa InstagramTwitterFacebookLinkedIn o Tumblr para sa up-to-date na balita sa imigrasyon.


Rasoulpour Torregoza is the law firm for immigrants, by immigrants. We are founded on the motto of LegalEase: we do away with the legal jargon and make law easy to understand, so you can focus on what’s important to you – going for your American Dream.
Contact us at (888) 445-7066  or info@legalease.us. We are also on social media and on Skype: @LegalEaseUS. || www.LegalEase.us
This website and blog constitute attorney advertising. Do not consider anything on this website or blog legal advice as the law is dynamic, particularly in the immigration field and nothing in this website constitutes an attorney-client relationship being formed. Set up a one-hour consultation with us before acting on anything you read here. Past results are no guarantee of future results and prior results do not imply or predict future results. Each case is different and must be judged on its own merits.